Ravitsemuskatsaus 2/2017

Ra­vit­se­mus­kat­saus on leh­ti ra­vit­se­muk­sen, ope­tuk­sen ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le. Se il­mes­tyy tänä vuon­na kak­si ker­taa. Leh­ti on tuo­tet­tu Mo­bie Oy:n Mo­bie Zine -jär­jes­tel­mäl­lä.

Jul­kai­si­ja: Mai­to ja Ter­veys ry

Toi­mi­tus­kun­ta:

Toi­mi­tus­sih­tee­ri: ETM Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen, Vies­tin­tä Nut­ri­me­dia

Pää­toi­mit­ta­ja: ETM, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

Toi­mi­tuk­sen osoi­te: Mai­to ja Ter­veys ry PL 115, 00241 Hel­sin­ki, info@mai­to­ja­ter­veys.fi

Kun leh­den si­säl­töä lai­na­taan, läh­de on mai­nit­ta­va.

ISSN 2242-9581 (Verk­ko­jul­kai­su)

Kas­vik­sil­la saa lou­nas­a­te­ri­aan vä­riä.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017