Mitä maitoa suomalaiskouluissa käytetään?

Mitä mai­toa suo­ma­lais­kou­luis­sa käy­te­tään? Luku­vuon­na 2010 – 2011 kou­lui­hin toi­mi­tet­tiin yli 16 mil­joo­naa lit­raa mai­toa. Lu­vuis­sa on mu­ka­na man­ner-Suo­mi ja Ah­ve­nan­maa.

Suo­ma­lais­kou­luis­sa käy­te­tään:

Läh­de: mei­je­rei­den ti­las­tot

Luku­vuon­na 2010 – 2011 kou­lui­hin toi­mi­tet­tiin yli 16 mil­joo­naa lit­raa mai­toa.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2011Kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat16.12.2011